Neoprávněné podnikání


Takové neoprávněné podnikání bychom mohli zařadit mezi delikt živnostenského zákona. Jedná se totiž o provozování živnosti, bez živnostenského oprávnění. Za neoprávněné se považuje jednorázové nebo nahodilé podnikání například po dobu jejího pozastavení. Zákon je v případě neoprávněného podnikání ještě mnohem přísnější.
Fyzické osobě, která podniká neoprávněně, může být udělena sankce, která může být až do 200 tisíc korun, podle toho o jakou konkrétní živnost se jedná. Naopak právnické osobě může být udělena pokuta až do výše 500 tisíc korun.
malování plánu.jpg
Při určení výše pokuty se přihlíží k tomu, jaká byla závažnost, rozsah, doba trvání a mnohé další.
Samozřejmě neoprávněné podnikání musí být většího rozsahu, aby bylo vůbec postižitelné a to podle trestního práva. I když je podnikání prováděné za účelem zisku, neznamená to, že by nebylo možné postihnout podnikání, které je ztrátové.
Mnohem horší by bylo, kdybyste k činu použili někoho jiného jako pracovní sílu. Nemyslete si ale, že taková sousedská výpomoc by byla považována za neoprávněné podnikání. Na vesnicích je sousedská výpomoc totiž úplně běžná.
Ne nadarmo se říká, že se neoprávněné podnikání nevyplácí. Je sice pravda, že právnické osoby se dočkají postihu podle živnostenského zákona, ale ty fyzické může potkat přestupkové řízení, nebo něco ještě mnohem horšího. V tom nejhorším případě se může jednat až o tříleté odnětí svobody. Žádná fyzická osoba ale nemůže být postižena dvakrát za to stejné jednání.
psaní do sešitu.jpg
Například takové zatajení příjmu v daňovém přiznání a neodvedení daně nelze vůbec posuzovat jako trestný čin. Pachatel by se tím totiž mohl jednoduše prozradit, což by ve výsledku úplně nedávalo smysl.
Pokud se už rozhodnete podnikat, opravdu podnikejte oprávněné. Ušetříte si tím mnoho starostí, když se na to přijde. Navíc, žádné podnikání není jednoduché rozjet, a pokud by se vám ještě na konec sesypalo jako domeček z karet, určitě byste z toho žádnou radost neměli.